Thuốc kháng sinh

LSP -Linezolid 600mg

LSP -Linezolid 600mg

Rx Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc

LSP-Linezolid 600mg; VD-34399-20
Chi tiết

LSP-Fosfomycin 3g

LSP-Fosfomycin 3g

Rx Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc

LSP-Fosfomycin gói 3g,...

Chi tiết